บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปี ค.ศ.2007 บริการของเราประกอบด้วย

  • outbound contact center บริการติดต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจนำเสนอสินค้า และบริการสู่ตลาด รวมถึงการสำรวจข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น
  • inbound contact center ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการหลังการขาย สร้างความพึ่งพอใจให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดการใช้บริการซ้ำ สร้างยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
  • inhouse และ outsource จากทั้ง 2 บริการข้างต้น เรายังให้บริการจัดหา และบริหาร contact center ให้กับลูกค้าด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ contact center การอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการให้บริการ ร่วมถึงการปรับทัศนคติเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น และมีใจรักในการให้บริการ
  • contact center system ด้วยความชำนาญในการให้บริการด้าน contact center ของเรา ทำให้เราพัฒนาระบบ contact center ของเราเองขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่ระบบทั่วไปในท้องตลาดไม่สามารถรองรับได้ ระบบของเราจึงมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ค่อนข้างสูง ช่วยสร้างผลลัพธ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับงาน contact center
การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
="timeline-item"
Continuous Improvement

ทีมงานของเรายังคงปรับปรุงบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งมอบบริการที่ดี และรักษาความไว้วางจากลูกค้าของเราตลอดเวลา

="timeline-item"
Research & Development

เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน เรามองหาเทคนิคใหม่ที่เหมาะสม นำมาปรับใช้ให้รองรับการทำงาน และบริการอยู่เสมอ

ทีมของเรา

นี้คือ ทีมงานคุณภาพของเรา เพื่อค่อยส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

Operation

Business Development

Sale

Group Account Director

IT

IT Manager
Back to top of page