page-header

บริการบริหารการรับสายโทรเข้า

Inbound Contact Service

ช่วยคุณบริหารจัดการสายโทรเข้าให้มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ โดยการพัฒนาระบบจัดการสายโทรเข้า พร้อมฟังก์ชันช่วยเหลือพนักงานให้มีความพร้อมในการบริการ รักษาคุณภาพ และมาตรฐาน ถ่ายทอดบุคลิกของตราสินค้าที่แตกต่างกัน ด้วยความเข้าใจสู่ผู้ใช้บริการทุกคน

ลักษณะการให้บริการของเรา

  • บริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)
  • บริการประชาสัมพันธ์สินค้า และนัดหมายลูกค้า
  • บริการแนะนำสินค้า และรับคำสั่งซื้อสินค้า (Order Taking)
  • บริการรับลงทะเบียนเข้าอบรม/สัมมนา (Training/Seminar Enrollment)
  • บริการรับสมัคร และดูแลสมาชิกของบริษัท
  • บริการรับแจ้งปัญหาและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Help Desk)
Back to top of page